News

Νέο λιμάνι Βασιλικού: €130 εκατ. και μέχρι το 2021

Νέο λιμάνι Βασιλικού: €130 εκατ. και μέχρι το 2021

Πηγή : http://www.philenews.com

Άμεσα προχωρά ο σχεδιασμός για την ανάπτυξη συμπληρωματικού λιμανιού στο Βασιλικό, που θα εξυπηρετεί και τον τομέα των υδρογονανθράκων αλλά και τα οχληρά φορτία.

Μερικές μόνο μέρες μετά την έγκριση χρηματοδότησης της τάξης των €100 εκατ. από την Ευρωπαϊκή Ενωση, για την ανάπτυξη των ενεργειακών υποδομών στο λιμάνι Βασιλικού, κυρίως για την έλευση φυσικού αερίου για σκοπούς ηλεκτροπαραγωγής, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε πρόταση του υπουργού Μεταφορών Μάριου Δημητριάδη, με την οποία εξουσιοδοτείται η Αρχή Λιμένων να βρει τα κονδύλια για τις υπόλοιπες, σημαντικές υποδομές ανάπτυξης του λιμανιού.

Συγκεκριμένα, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την πρόταση με την οποία ανατίθεται στην Αρχή Λιμένων η εξεύρεση των κονδυλίων που απαιτούνται είτε με ίδια κεφάλαια, είτε με τραπεζικό δανεισμό για τα έργα. Μάλιστα, το υπουργείο Οικονομικών, σε μια από τις σπάνιες περιπτώσεις των τελευταίων ετών, αποδέχεται όπως υπάρξουν και κρατικές εγγυήσεις στην περίπτωση δανεισμού.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στη σχετική απόφαση του Υπουργικού, «το υπουργείο Οικονομικών θεωρεί τις επενδύσεις σε λιμενικές υποδομές, ως επενδύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας, που συμβάλλουν τα μέγιστα στην ανάκαμψη της κυπριακής οικονομίας. Έχοντας υπόψη τα δημοσιονομικά περιθώρια του Κράτους, το υπουργείο Οικονομικών αντικρίζει θετικά τα πιο πάνω έργα και, σε περίπτωση που απαιτηθεί πρόσθετη χρηματοδότησή τους με εξωτερικό δανεισμό της Αρχής Λιμένων Κύπρου, να εξετάσει θετικά την παροχή κρατικής εγγύησης για τη λήψη του εν λόγω δανείου από την Αρχή Λιμένων Κύπρου».

το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε πρόταση του υπουργού Μεταφορών Μάριου Δημητριάδη, με την οποία εξουσιοδοτείται η Αρχή Λιμένων να βρει τα κονδύλια για τις υπόλοιπες, σημαντικές υποδομές ανάπτυξης του λιμανιού

Συγκεκριμένα, με την πρόταση που ενέκρινε το Υπουργικό την περασμένη Τρίτη, ανατίθεται στο δ.σ. της Αρχής Λιμένων Κύπρου η ευθύνη να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να καταστεί δυνατή η λειτουργία του νέου βιομηχανικού λιμανιού στην περιοχή «Λιμένα Λεμεσού – τερματικό 2», όπως είναι η επίσημη ονομασία, δηλαδή στο Βασιλικό, το αργότερο μέχρι το τέλος του έτους 2021.

Με την ίδια απόφαση του Υπουργικού, το δ.σ. της Αρχής Λιμένων Κύπρου καλείται να εξετάσει τους τρόπους χρηματοδότησης των έργων είτε μέσω ιδίων κεφαλαίων, είτε μέσω τραπεζικού δανεισμού. Σε περίπτωση που απαιτηθεί λήψη δανείου, να προσκομίσει στο υπουργείο Οικονομικών τις απαραίτητες πληροφορίες που απαιτούνται, προκειμένου το Υπουργείο να εξετάσει την παροχή κρατικής εγγύησης για τη λήψη του εν λόγω δανείου από την Αρχή Λιμένων Κύπρου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται, το κονδύλι που θα πρέπει να εξασφαλίσει η Αρχή Λιμένων, για τις μελέτες και τα κατασκευαστικά, υπολογίζεται περίπου στα €130 εκατ.

Τα έργα που προβλέπονται περιλαμβάνουν και την περιοχή που αποκτήθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο από την Κυπριακή Δημοκρατία δια αγοράς, δυτικά του Ζυγίου, όπου βρίσκονταν εγκατεστημένες οι κεραίες των Αγγλων (BBC). Πρόκειται για έξι τεμάχια γης, συνολικού εμβαδού 350,000 τετραγωνικών μέτρων, τα οποία θα εκμισθωθούν στην Αρχή Λιμένων Κύπρου για 99 χρόνια, ούτως ώστε να καταστεί εφικτή η επέκταση ανατολικά του υφιστάμενου λιμανιού Βασιλικού και η κατασκευή υποδομών προς τον σκοπό εξυπηρέτησης της βιομηχανίας, κυρίως όσον αφορά οχληρά φορτία, αλλά και η εξυπηρέτηση επιπρόσθετων εταιρειών υποστήριξης της βιομηχανίας εξόρυξης υδρογονανθράκων.

Η Αρχή Λιμένων έχει προχωρήσει ήδη σε μελέτες, ώστε να είναι έτοιμη να προχωρήσει με τα σημαντικά έργα. Συγκεκριμένα, έχει ολοκληρώσει μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων και γεωτεχνική και αρχαιολογική έρευνα. Επίσης, ανέθεσε, κατόπιν δημόσιου διαγωνισμού, σε ιδιωτικό ελεγκτικό οίκο, την εκπόνηση χρηματοοικονομικής μελέτης βιωσιμότητας. Τα πορίσματα της μελέτης αυτής έχουν δοθεί στην Αρχή Λιμένων Κύπρου την περασμένη εβδομάδα.


Visit Source

Last update: Apr 02, 2018